Στόχοι

Βασικοί στόχοι της Football League είναι:

1. Η άρτια διεξαγωγή των πρωταθλημάτων της σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και την νομοθεσία.

2. Η αναβάθμιση του ποδοσφαιρικού προϊόντος μέσω οικονομικής και διοικητικής Διαφάνειας

3. Η προστασία και προαγωγή του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των ΠΑΕ-μελών της

4. Η παροχή στις ΠΑΕ-μέλη της τεχνικής και οργανωτικής αρωγής για την αύξηση και βελτίωση του προϊόντος τους και η διαχείριση αυτού.

5. Η μεγιστοποίηση των εσόδων των ΠΑΕ-μελών της μέσω της σύναψης επωφελών χορηγικών συμβάσεων και συμφωνιών ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων καθώς και της διαχείρισης δικαιωμάτων διαφημιστικής εκμετάλλευσης.

6. Η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των φαινομένων της βίας και του ντόπινγκ

© 2016 Football League All rights reserved.