Αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Football League

  • 05 Ιουνίου 2018
Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β' Εθνικής Κατηγορίας εξέδωσε τις παρακάτω αποφάσεις:

1) ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ παρουσών των εγκαλουμένων: α) ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ και β) ΠΑΕ ΑΡΗΣ. Α) ΚΗΡΥΣΣΕΙ απαράδεκτη την από 21/12/2017 πειθαρχική δίωξη του Υπεύθυνου Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων της ΕΠΟ, που ασκήθηκε κατά της 2ης ως άνω εγκαλουμένης ΠΑΕ ΑΡΗΣ, καθ’ ο μέρος της αφορά στο άναμμα ενός (1) πυρσού. ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η 2η ως άνω εγκαλουμένη ΠΑΕ ΑΡΗΣ τέλεσε την κάτωθι αποδιδόμενη σε αυτή, με την ανωτέρω πειθαρχική δίωξη, πειθαρχική παράβαση της εκφώνησης υβριστικών συνθημάτων που διαπράχθηκε, κατά τον αγώνα με την ομάδα ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ, που διεξήχθη την 5/11/2017. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στη 2η εγκαλουμένη χρηματική ποινή ποσού 500 ευρώ. Β) ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η 1η ως άνω εγκαλουμένη ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ τέλεσε την κάτωθι αποδιδόμενη σε αυτή, με την ανωτέρω πειθαρχική δίωξη, πειθαρχική παράβαση της εκφώνησης υβριστικών συνθημάτων, που διαπράχθηκε, κατά τον αγώνα με την ομάδα ΠΑΕ ΑΡΗΣ, που διεξήχθη την 5/11/2017. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην εγκαλουμένη χρηματική ποινή ποσού 300 ευρώ.

 2) ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ παρόντων των εγκαλουμένων: 1) ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ, 2) ΠΑΕ ΟΦΗ και 3) ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ. Α) ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ την 1η εγκαλουμένη, ως προς την αποδιδόμενη σ’ αυτή, πειθαρχική παράβαση για το αδίκημα της μη αναγραφής και πρόσληψης προπονητή. Β) ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η 1η εγκαλουμένη τέλεσε την κάτωθι αποδιδόμενη σε αυτή, πειθαρχική παράβαση των επεισοδίων στον εν γένει χώρο του γηπέδου, για την οποία είχε ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, κατά τον αγώνα με την ομάδα ΠΑΕ ΟΦΗ, που διεξήχθη την 17/2/2018. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε αυτή χρηματική ποινή ποσού 1.000 ευρώ. Γ) ΔΕΧΕΤΑΙ ότι οι 2η και 3ος εκ των εγκαλουμένων τέλεσαν την αποδιδόμενη σε αυτούς, πειθαρχική παράβαση της εξυβριστικής συμπεριφοράς αξιωματούχου ομάδας. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην μεν 2η εγκαλουμένη ΠΑΕ χρηματική ποινή, ποσού 400 ευρώ, στο δε 3ο εγκαλούμενο χρηματική ποινή 600 ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο, διάρκειας 15 ημερών.

3) ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ απούσης της 1ης εγκαλουμένης ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ και παρόντος του 2ου εγκαλούμενου ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ. ΔΕΧΕΤΑΙ ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν την αποδιδόμενη σε αυτούς, πειθαρχική παράβαση της εξυβριστικής συμπεριφοράς αξιωματούχου ομάδας. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στη μεν 1η εγκαλούμενη ΠΑΕ χρηματική ποινή, ποσού 400 ευρώ, στο δε 2ο εγκαλούμενο χρηματική ποινή ποσού 600 ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο, διάρκειας 15 ημερών.

4) ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ τις υπό στοιχεία Α (ένσταση της ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ κατά το κύρος του αγώνα με ΠΑΕ ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ η οποία καταχωρήθηκε στο Φύλλο Αγώνα) και Β (ένσταση της ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ κατά το κύρος του αγώνα με ΠΑΕ ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ η οποία κατατέθηκε στην Διοργανώτρια Αρχή) ενστάσεις, ερήμην της ενισταμένης ΠΑΕ, όσον αφορά στην υπό στοιχείο Α ένσταση και κατ’ αντιμωλία των λοιπών. Α. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ως απαραδέκτως ασκηθείσα την υπό στοιχείο Α ένσταση. Β. ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά την υπό στοιχείο Β ένσταση και ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αυτή, ως μη νόμιμη. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την κατάπτωση του ως άνω καταβληθέντος από την ως άνω ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ χρηματικού παραβόλου υπέρ της Διοργανώτριας Αρχής. Γ. ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ την παρούσα στη Διοργανώτρια Αρχή, για τις δικές της ενέργειες, ώστε αυτή να διερευνήσει εάν υφίσταται λόγος απώλειας του δικαιώματος συμμετοχής της καθ’ ης η ένσταση στο πρωτάθλημα αρμοδιότητας της Ένωσης και επομένως, αποβολής της ιδιότητας του μέλους της Ένωσης, μετά από απόφαση του Δ.Σ. αυτής.

5) ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ τις υπό στοιχεία Α (ένσταση της ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ κατά το κύρος του αγώνα με ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ η οποία καταχωρήθηκε στο Φύλλο Αγώνα) και Β (ένσταση της ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ κατά το κύρος του αγώνα με ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ η οποία κατατέθηκε στην Διοργανώτρια Αρχή) ενστάσεις, ερήμην των διαδίκων, όσον αφορά στην υπό στοιχείο Α ένσταση και κατ’ αντιμωλία των λοιπών. Α. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ως απαραδέκτως ασκηθείσα την υπό στοιχείο Α ένσταση. Β. ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά την υπό στοιχείο Β ένσταση και ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αυτή, ως μη νόμιμη. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την κατάπτωση του ως άνω καταβληθέντος από την ως άνω ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ χρηματικού παραβόλου υπέρ της Διοργανώτριας Αρχής. Γ. ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ την παρούσα στη Διοργανώτρια Αρχή, για τις δικές της ενέργειες, ώστε η τελευταία να διερευνήσει εάν υφίσταται λόγος απώλειας του δικαιώματος συμμετοχής της καθ’ ης η ένσταση στο πρωτάθλημα αρμοδιότητας της Ένωσης και επομένως, αποβολής της ιδιότητας του μέλους της Ένωσης, μετά από απόφαση του Δ.Σ. αυτής.

6) ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ τις υπό στοιχεία Α (ένσταση της ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ κατά το κύρος του αγώνα με ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ η οποία καταχωρήθηκε στο Φύλλο Αγώνα) και Β (ένσταση της ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ κατά το κύρος του αγώνα με ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ η οποία κατατέθηκε στην Διοργανώτρια Αρχή) ενστάσεις, ερήμην των διαδίκων, όσον αφορά στην υπό στοιχείο Α ένσταση και κατ’ αντιμωλία των λοιπών. Α. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ως απαραδέκτως ασκηθείσα την υπό στοιχείο Α ένσταση. Β. ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά την υπό στοιχείο Β ένσταση και ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αυτή, ως μη νόμιμη. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την κατάπτωση του ως άνω καταβληθέντος από την ως άνω ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ χρηματικού παραβόλου υπέρ της Διοργανώτριας Αρχής. Γ. ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ την παρούσα στη Διοργανώτρια Αρχή, για τις δικές της ενέργειες, ώστε η τελευταία να διερευνήσει εάν υφίσταται λόγος απώλειας του δικαιώματος συμμετοχής της καθ’ ης η ένσταση στο πρωτάθλημα αρμοδιότητας της Ένωσης και επομένως, αποβολής της ιδιότητας του μέλους της Ένωσης, μετά από απόφαση του Δ.Σ. αυτής.

 
 

Επιστροφή
© 2016 Football League All rights reserved.