Ανακοίνωση

  • 31 Οκτωβρίου 2016
Ξεκίνησε σήμερα η προγραμματισμένη διαδικασία ελέγχου για την βιωσιμότητα της Football League. 

Θα διενεργηθεί από ειδικούς εργατολόγους και δεν θα αφορά οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο προηγούμενων ετών.

 
 

Επιστροφή
© 2016 Football League All rights reserved.