Ιστορία

Η Football League είναι η δεύτερη κατηγορία του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου (Β’ Εθνική). Αποτελεί την συνέχεια της ΕΠΑΕ (Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών) η οποία ιδρύθηκε το 1979 και αντικείμενο της ήταν η διεξαγωγή των επαγγελματικών πρωταθλημάτων.

Το 2006 με τον Ν 3479/2006 ιδρύθηκε η Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β΄ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (ΕΕΠ Β΄ & Γ΄ Εθνικής) η οποία ανέλαβε την διεξαγωγή των επαγγελματικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου Β’ και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας.

Το 2013, μετά από την αναδιάρθρωση των επαγγελματικών πρωταθλημάτων, αντικαθίσταται από την από την Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β΄ Εθνικής Κατηγορίας (Football League).

© 2016 Football League All rights reserved.