ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την δημιουργία νέας Εταιρικής Ταυτότητας για την Football League (Ένωση Επαγγελματικού ποδοσφαίρου Β’ Εθνικής Κατηγορίας)

  • 16 Σεπτεμβρίου 2016
Η «ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Football League»), που εδρεύει στην Αθήνα, Θεμιστοκλέους 42, ΤΚ 10678, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενη και νόμιμα λειτουργούσα εταιρία ή φυσικό πρόσωπο-ελεύθερο επαγγελματία (freelancer) σε σχετικό αντικείμενο, να συμμετάσχει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την δημιουργία νέας Εταιρικής Ταυτότητας για την Football League (Ένωση Επαγγελματικού ποδοσφαίρου Β’ Εθνικής Κατηγορίας).
Η Ένωση καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σχετική πρόσκληση να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την 23η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Ένωσης, Θεμιστοκλέους 42, Αθήνα, ΤΚ 10678 (τηλ. 210-3386363, 364, 384). Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν τους αναλυτικούς όρους της πρόσκλησης από τα γραφεία της Ένωσης (κα Μαρία Ντόλκου, Υπεύθυνη Μάρκετινγκ, Θεμιστοκλέους 42, Αθήνα, ΤΚ 10678 τηλ. 210 3386374, marketing@footballleague.gr).

Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
Στέλιος Θ. Σφακιανάκης
 

Επιστροφή
© 2016 Football League All rights reserved.